foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Demski - Renowacje
tel: +48 509 936 196
e-mail: biuro@demski-renowacje.pl

 

Wykonujemy prace remontowo - konserwatorskie w obszarze architektury zabytkowej wykorzystując techniki alpinizmu przemysłowego.

Firma Demski - konserwacje jako główny wykonawca imwstycji, obok zabiegów restauratorskich oferuje pełen zakres usług

ogólnobudowlanych., który zazwyczaj towarzyszy rewitalizacji obiektu zabytkowego. W pracy z architekturą sakralną aby skutecznie

spowolnić proces destrukcji zabytku, stosujemy specjalistyczne technologie sprawdzone na wielu tego typu obiektach dziedzictwa 

historyczego, gwarantujących wysoką odporność na czynniki atmosferyczne oraz trwałość. Głównym przedmiotem naszej działalności

są zabiegi polegające na renowacji, remoncie a także konserwacji elewacji ( ceglanych, kamiennych ), detali archtektonicznych, drewna

oraz konstrukcji dachowych, kościołów, kamienic, pałaców, budownictwa obronnego ( zamki ), budownictwa drewnianego i zabytkowych

układów urbanistycznych. Przy tak szerokim wachlarzu działań remontowo - konserwatorskim przeprowadzanych w przeważającej

mierze na wysokościach, szczególnego znaczenia nabiera zastosowanie technik alpinizmu przemysłowego. Prace wysokościowe na 

obiektach zabytkowychktóre wykonujemy z dostępu linowego znacznie obniżając ryzyko uszkodzenia delikatnej substancji zabytku, 

minimalizujemy szkody wokół terenu prac oraz znacznie obniżamy koszty inwestycji.

 

 

Pokrycie hełmu wieży kościoła blachą miedzianą.

 

 Remont - malowanie elewacji wieży kościoła.

 

 Czyszczenie chemiczne elewacji, remonty elewacji ceglanych.

 

Prace remontowo - konserwatorskie elewacji ceglanej kościoła